+48 602 140 140 biuro@outtech.pl
Firma OUTTECH Technika Zabezpieczeń posiada ,,Koncesje na wykonywanie działaności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowany w formie zabezpieczenia technicznego” wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze L-0340/17, która daje nam uprawnienia do m. in.

  • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

  • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

 

Posiadamy również liczne certyfikaty szkoleń, aprobaty i autoryzacje umożliwiające nam wykonywanie czynności na większości dostępnych na rynku systemów. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacja tj. wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego, uprawnienia elektryczne SEP, poświadczenia o dopuszczeniu do informacji niejawnych różnych stopni oraz odpowiednie badania lekarskie i przeszkolenie z zakresu BPH itp.